Argentinian Folk lesson, Zamba style with Cecilia Acosta and Julio Saavedra

Baku Choreographic Academy

Zamba is a traditional dance of Argentina. It is a style of Argentin music and Argentine folk dance. Zamba is very different from its honophone, the samba - musically, rhythmically, temperamentally, in the steps of the dance and in its costume. It has six beats to the bar and is a majestic dance, performed by couples who circle each other waving white  handkerchiefs very elegantly.
It has common elements with the cueca.

only for students of the Academy


Xulio Saavedra ilə Çakarera dərsi

30 noyabr 14:00

Bakı Xareoqrafiya Məktəbi

Çakarera Argentinanın əksər xalq rəqsləri kimi cütlük şəklində ifa edilən hərəkətli rəqs növüdür. Çakarerada cütlüklər öz hərəkətlərini ətrafdakı cütlüklərdən asılı olmadan müəyyən etdiklərinə görə o, sərbəst ifa olunan rəqs hesab edilir. Keçən əsrin kənd həyatı və geniş yayılmış milli mədəniyyətindən ilhamlanaraq yaradılan və sahil ərazilər və Pataqoniya istisna olmaqla bütün ölkəni əhatə edən bu rəqs növü çevik ritmə və olduqca çılğın və şən xarakterə malik olan macəralı rəqslər qrupuna daxildir.


Yalnız məktəbin tələbələri üçün