Tango Concert with Dance Performance

Landmark, Rotunda -1
Indulge your senses with the elegance, passion, and sensuality of the music and dance of the Argentine Tango at the closing event of Baku Tango Festival.

Let yourself be inspired by the romance of the night and the passion of the tango.
 
 The concert will be led by bandoneon Victor Hugo Villena and guitarist Lautaro Tissera Favaloro,
the Argentinian tango legends.
They will bring the essence from the Golden Age of Tango trough their fabulous instruments.

The elegance and talent of the awarder visiting Maestros, Augustina Piaggio and Maksim Gerasimov, will amaze you though the choreographic improvisations and the perfection of the technique.
Tango as "perfect synthesis of tradition and evolution, precision and dynamism, poetry and intensity".

"Everything revolves around two elements: the embrace that unites the couple 
and generates the intimate mystery of this dance and music, the undisputed protagonist".
Today tango is recognized around the world for its dance and distinctive musical style.
But for those who created it, it was more than that, it was a whole culture,
a way for immigrant communities in Buenos Aires to create a new common identity within the emerging city.
 
We will speak Tango and let tango speak to us.


BY INVITATION
Rəqs Performansı ilə Tanqo Konserti

1 dekabr 19:06

Bakı Tanqo Festivalının bağlanış mərasimində
Argentina Tanqosunun sədaları altında duyğularınız musiqinin zərifliyi, ehtirası və həssaslığı ilə cuşa gələcək.
Gecənin romantikası və tanqonun yaratdığı ehtiras dolu hisslər sizi ilhamlandıracaq.
Konsert Argentina tanqosunun canlı əfsanələri hesab olunan bandoneon ifaçısı Viktor Hüqo Vilena gitaraçı Lautaro Tissera Favaloronun müşayiəti ilə baş tutacaq.
Onlar ecazkar musiqi alətlərində ifa edərək tanqo musiqisinin çiçəklənmə dövrünün özünəməxsus gözəlliyini sizə təqdim edəcəklər.
Xüsusi qonaq qismində çıxış edən mükafat sahibləri Aqustina Pyacco və Maksim Gerasimovun yüksək istedadı və təqdim edəcəkləri rəqsin zərifliyi, xoreoqrafik improvizasiyalar və texnikanın mükəmməlliyi sayəsində sizi valeh edəcək.
 “Tanqo adət-ənənələr və inkişafın, səlislik və dinamikanın, poetiklik və coşqunluğun qüsursuz sintezidir”.
 
 “Tanqoda hər şey iki element ətrafında cəmləşir: cütlüyü birləşdirən və bu rəqsin əsrarəngizliyini ehtiva edən qucaqlama elementi və əsas qəhrəman olan musiqi”.

Bu gün tanqo bütün dünyada rəqs və fərqli musiqi üslubu ilə məşhurdur.
Lakin tanqonun yaradıcıları üçün o, ayrıca bir mədəniyyət və Buenos-Ayresdəki immiqrant icmalarının bu yeni salınmış şəhərdə yeni ümumi kimlik yaratmaq üçün istifadə etdiyi bir üsuldur.
 
 
Biz duyğularımızı tanqo ilə dilə gətiririk, qoy o da bizimlə dilə gəlsin.DƏVƏTNAMƏ İLƏ