Tango Show in Metropolitan Station Icheri Sheher

Metropolitan Station Icheri Sheher Metro Station
Next Station Tango!!!
Rendezvous at the Metropolitan Station Icheri Sheher
for the pre-event of the 3rd edition of Baku Tango Festival.
The Argentinian Embassy, United Cultures and the Tango Schools of Baku
shared the dream to make the Tango atmosphere meet the city.
Join us for a delightful evening of music and dance!
You are invited to learn and experience the Argentine Tango, one of the world's most passionate and romantic dances that bring to life the romantic flair of 1930s Argentina.
Attend on your own or with friends.
We’ll have you dancing the Argentine Tango as it is danced in Buenos Aires,
even if you have never danced before.Metropolitanın İçərişəhər metro stansiyasında Tanqo rəqsi

08 Noyabr 17:00

İçərişəhər metro stansiyası

Növbəti stansiya Tanqo!!!

Metropolitanın İçərişəhər metro stansiyasında
3-cü buraxılışı üçün tədbir öncəsi görüş.

Argentina Səfirliyi, Bakı Tanqo məktəbləri və Birləşmiş Mədəniyyətlər Tanqo ab-havasını

Paylaşmaq üçün şəhərdə görüşürlər

Zərafətli musiqi və rəqs axşamı üçün bizə qoşul!

Sizi dünyanın ən ehtiraslı və romantik rəqsi olan,1930-cu illər Argentinasının həyatına romantic notlar gətirən Argentina Tanqosunu öyrənmək və tətbiq etmək üçün dəvət edirik.