Al Fredo

Azerbaijan

Dj


Al Fredo started to dance Argentine Tango 3 years ago in Baku and fell in love with it. He is now, one important representative of Argentine Tango in Baku now. Tango passion make him not only develop his dancing skills, he decided to continue learning and entering the world of Tango. One and half years ago he started to work on Tango music and showed himself as a Tango DJ in local Milongas. Nowadays, he is DJing in local Milongas in Baku. Besides of local Milongas he is oftenly being invited to Georgian Milongas too. He participated in festival in Georgia, such as "Best Fest Tbilisi 2019" and has been already invited to "Best Fest Tbilisi 2020" and "Tiflis Tango Festvial 2020". His main goal as a DJ is to create dancing atmosphere where every dancer can dance and feel himself relax. ___________________________________________________________________________________________________ Alfredo 3 il əvvəl Bakıda Argentina Tanqosunu rəqs etməyə başladı və ona aşiq oldu. Artıq o, Argentina tanqosunun Bakıdakı önəmli nümayəndələrindən biridir. Tanqo ehtirası təkcə onun rəqs bacarıqlarını inkişaf etdirmədi , eyni zamanda o bu rəqsi öyrənməyə davam etmək və Tanqo dünyasına daxil olmaq qərarına gəldi. Bir il yarım əvvəl Tanqo musiqisi üzrə işə başlamış və özünü yerli Milonqalarda (tanqo axşamları) Tanqo DJ olaraq göstərmişdir. Hazırda Bakıda yerli Milonqalarda DJ-lik edir. Yerli Milonqalardan başqa, tez-tez gürcü Milonqalarına da dəvət olunur. "Best Fest Tbilisi 2019" kimi Gürcüstanda keçirilən festivalda iştirak etmiş və artıq "Best Fest Tbilisi 2020" və "Tiflis Tango Festvial 2020"yə də dəvət olunmuşdur. Onun DJ kimi əsas məqsədi hər bir rəqqasın rəqs edə biləcəyi və özünü rahat hiss etməsi üçün rəqs atmosferi yaratmaqdır.