Badi Kuba School

Sanan & AitaJ

Azerbaijan

Local Tango School


Badi Kuba Salsa School was established on April 21, 2001, under the direction of the Honored Artist of the Republic of Azerbaijan, the head of the department of the Baku Academy of Choreography, Sanan Huseynli. The school is the first and main leading school in the style of salsa, bachata, kizomba, tango. Starting from 2001, every Sunday, Latino parties have been held in the leading clubs in Baku, where mainly young people and middle-aged people gather and dance Latin dances, show numbers, and we also held Beach party & Pool party (Sea breeze, Dalga beach, Golden beach, Nar & Sharab, Homebridge). Last 2 years we spent at the Pool party at the Homebridge hotel. Together with the leadership of the Baku Boulevard Administration and the Ministry of Culture, open-air parties were held on the boulevard, and the Ministry of Culture also participated in the event. Over the years, our school has raised many famous, talented dancers who have shown themselves not only in Azerbaijan, but also outside of Azerbaijan. Some of them have opened their own schools. Periodically, the management and students of the school take part in international festivals, where they give and take master classes from the most famous instructors in the world. We held 3 championships, these are 2 championships of Azerbaijan and one championship of the city of Baku, and also held 4 festivals (Baku Novruz Festival-2014,2015.Shaxdag Festival 2016.Autumn international dance festival 2018) Today, the school has over 300 students who regularly come and engage in different styles of dancing. In addition to the leader and teacher Sanan Huseynli, the school has 6 more instructors who teach in different directions. ________________________________________________________________________________________________________________ Badi Kubə Salsa Məktəbi 21 aprel 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Rəssamı, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının şöbə müdiri Sənan Hüseynlinin rəhbərliyi ilə təsis edilmişdir. Məktəb salsa, baçata, kizomba, tanqo üslubunda ilk və əsas aparıcı məktəbdir. 2001-ci ildən başlayaraq bu məktəb hər bazar günü Bakının qabaqcıl klublarında Latın əyləncə gecələri keçirilir, burada əsasən gənclər və orta yaşlı insanlar toplaşaraq Latın rəqsləri, şou nömrələri nümayiş etdirirlər. Eyni zamanda, biz Beach Party & Hovuz party (Dəniz küləyi, Dalga çimərliyi, Qızıl çimərlik, Nar & Sharab, Homebridge) təşkil edirik. Son 2 ili Homebridge otelindəki Hovuz əyləncə gecəsini təşkil edirik. Bakı Bulvar İdarəsi və Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyi ilə birlikdə bulvarda açıq havada ziyafət gecələri keçirilib, Mədəniyyət Nazirliyi də tədbirdə iştirak edib. Bu illər ərzində məktəbimiz təkcə Azərbaycanda deyil, həm də Azərbaycandan kənarda da özünü göstərmiş bir çox məşhur, istedadlı rəqqas yetişdirmişdir. Tələbələrimizdən bəziləri öz məktəblərini açmışlar. Dövri olaraq məktəbin rəhbərliyi və tələbələri beynəlxalq festivallarda iştirak edir, burada dünyanın ən məşhur müəllimlərindən ustad dərsləri alır və özləri də ustad dərsləri verirlər. Biz 3 çempionat keçirmişik, bunlardan 2-si Azərbaycan çempionatı və 1 Bakı şəhər çempionatıdır, eyni zamanda 4 festival keçirmişik (Bakı Novruz Festivalı-2014,2015, Şahdağ Festivalı 2016, Payız beynəlxalq rəqs festivalı 2018). Bu gün məktəbimizə mütəmadi olaraq gələn və müxtəlif rəqs üslubları ilə məşğul olan 300-dən çox tələbə var. Rəhbər və müəllim Sənan Hüseynli ilə yanaşı məktəbdə müxtəlif istiqamətlərdə dərs deyən daha 6 müəllim var.