IN-Tango

Ilham Osmanov & Alfiya Sultanova

Azerbaijan

Local tango School


Ilham Osmanov is one of the first founders of tango in Baku. He started Tango at 2012 and founded the tango school I N - Tango Baku in 2012 too. Ilham and his tango partner, Alfiya Sultanova dance and work together from 2016 and internationally represent Baku Tango and very successfully develop and popularize it in our country. It's important to mention that they are in cooperation with many social organizations in Baku such as ASAN, YARAT Contemporary art Space, Heydar Alıyev Centre, WoWoman, Dalğa Beach, Travel X, 4th Islamic Solidarity Games, etc., with whom they implemented many projects. ________________________________________________________________________________________________________________ İlham Osmanov Bakıda tanqonun ilk qurucularından biridir. O, Tanqoya 2012-ci ildə başlamış və 2012-ci ildə I N - Tango Bakı tanqo məktəbini açmışdır. İlham və onun tanqo partnyoru Alfiya Sultanova 2016-cı ildən birlikdə rəqs edir və işləyirlər, Bakı Tanqosunu beynəlxalq səviyyədə təmsil edir və onu ölkəmizdə çox uğurla inkişaf etdirir və tanıdırlar. Bunu da qeyd etməliyik ki, onlar bir sıra layihələr həyata keçirdikləri ASAN, YARAT Müasir İncəsənət Məkanı, Heydər Əliyev Mərkəzi, WoWoman, Dalğa Beach, Travel X, 4cü İslam Həmrəyliyi Oyunları və s. kimi bir çox ictimai qurumla əməkdaşlıq edirlər.