Tamar Tsilosani

Georgia

Dj


Tamar Tsilosani, a tango Dj and a tanguera from Tbilisi, Georgia. Tamar was introduced to tango music in early 2000s. She regularly musicalizes at milongas in Tbilisi, as well as at international tango events in Caucasus and Greece. DJ Tamar’s tango is a tango of Golden Age. At milongas she sometimes offers a tanda with Guardia Vieja or Early Golden Age music, as well as some of the best contemporary orquestras that use the Golden Age rhythm. ___________________________________________________________________________________________________ Tamar Tsilosani, tanqo DJ və Tiflis, Gürcüstandan olan gürcü tanqueradır. Tamar 2000-ci illərin əvvəllərində tanqo musiqisi ilə tanış oldu. Mütəmadi olaraq Tiflisdəki Milonqalarda, eləcə də Qafqazda və Yunanıstanda keçirilən beynəlxalq tanqo tədbirlərində musiqi ifa edir. DJ Tamarın tanqosu Qızıl dövrün tanqosudur. Milonqalarda o, bəzən Guardia Vieja və ya Erkən Qızıl Əsr musiqisinin tandası (milonqada rəqs növbələşməsi) ilə yanaşı, Qızıl Dövr ritmindən istifadə edən ən yaxşı müasir orkestrlərdən bəzilərini də təqdim edir.