TanGo On

Azerbaijan

Local tango School


Tango On has been established in 2016 by Nazrin Adigozalzade - an amateur dancer, who has been inspired by Argentinian culture and tango. The school has started its activity with the help of a two invited famous argentine couples, that put the tango community in Baku on a path of world level studying and development. After half a year of intensive workshops and classes with great maestros, Tango On continued its activity with local teachers - Zaur Ramazanov (Ryan Styles) and Nazrin Adigozalzade. By now classes in TanGo On are conducted by Zaur Ramazanov (Ryan Styles) and his partner Anastasiya Golneva. Ryan Styles started to dance ballroom and Latin dance at the age of five. He was the winner and finalist of lots of local and international competitions and festivals. By the age of 18, he got involved in the world of Argentine Tango and did his first steps with his teacher - Ilham Osmanov in 2013. After that, he completely switched his major and by 2014 he already started to teach Argentine tango along with his first teacher. Since 2017 Ryan Styles is taking many workshops and seminars with worldwide famous maestros and he is the main tango teacher at "Tango On" Baku Tango School. Ryan is well known in the Azerbaijani and Georgian tango community by now. ________________________________________________________________________________________________________________ Tango On, 2016-cı ildə Argentina mədəniyyətindən və tanqosundan ilham alan həvəskar rəqqasə Nəzrin Adıgözəlzadə tərəfindən təsis edilmişdir. Məktəb Bakıdakı tanqo cəmiyyətini dünya səviyyəsində təhsil və inkişaf yoluna yönləndirən iki məşhur məşhur argentinalı cütlüyün köməyi ilə fəaliyyətə başlamışdır. Böyük maestrolarla yarım illik intensiv seminar və dərslərdən sonra Tango On yerli müəllimlər - Zaur Ramazanov (Rayan Stayls) və Nəzrin Adıgözəlzadə ilə fəaliyyətini davam etdirdi. Hazırda TanGo On-da dərslər Zaur Ramazanov (Rayan Stayls) və ortağı Anastasiya Qolneva tərəfindən aparılır. Rayan Stayls beş yaşında bal və Latın rəqsləri ilə məşğul olmağa başladı. O, bir çox yerli və beynəlxalq müsabiqə və festivalların qalibi və finalçısı olub. 18 yaşında Argentinanın Tanqo dünyasına qoşuldu və ilk addımlarını 2013-cü ildə müəllimi - İlham Osmanovla birlikdə etdi. Bundan sonra o, əsas ixtisasını tamamilə dəyişdi və 2014-cü ilə qədər ilk müəllimi ilə birlikdə artıq Argentina tanqosu öyrətməyə başladı. 2017-ci ildən bəri Rayan Stayls, dünyada məşhur maestrolarla bir çox seminar və təlimlər keçir və "Tango On" Bakı Tanqo Məktəbinin əsas tanqo müəllimidir. Rayan indiyə qədər Azərbaycan və gürcü tanqo cəmiyyətində yaxşı tanınır.